Pénzügy és zöld gazdaság szekció a TDK-n

A tudományos diákköri mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK-műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Pénzügyes hallgatónkat is kitüntették a Pedagógus napon

Országszerte minden év június első vasárnapján, Pedagógusnapon köszöntik a bölcsődés, az óvódás gyerekek „oktatóit”, valamint az általános és középiskolai tanítókat és tanárokat. Ők azok, akik a gyermekévek alatt a tudás mellett etikai és erkölcsi tudnivalókat adnak át és összetartó közösségeket formálnak, vezetnek. Bár a felsőoktatásban dolgozó oktató, kutató és adminisztratív munkatársak már fiatal felnőttekkel találkoznak munkájuk során, a BME GTK-n hagyományként minden évben megünnepeljük a Pedagógusnapot, mert hiszünk abban, hogy a közösen töltött évek alatt nemcsak a hallgatók tudását gyarapítjuk, hanem részt veszünk a személyiségük formálódásának ebben az izgalmas szakaszában is.

Tanszékünk oktatóit a hallgatók is elismerik

A BME Szenátusának ünnepi ülésén kerül sor a Tiszteletbeli Doktorok avatására, a Neumann János Professzori cím átadására, a József Nádor Emlékérem, valamint más rangos egyetemi kitüntetések, többek között a Műegyetem Kiváló Oktatója cím adományozására. A Műegyetem Kiváló Oktatója kitüntetésben azok az oktatók részesülhetnek – az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára –, akiket az általuk tartott kurzuson összesen legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepeltek. 2021-ben az elmúlt két félév oktatói vehették át a díjat dr. Józsa János rektortól, valamint Szili Ákostól, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökétől.