Demonstrátori pályázat

NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK RÉSZÉRE

(letöltés)

A BME GTK Pénzügyek Tanszéke pályázatot hirdet demonstrátori feladatok ellátására.

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele:

 • a pályázó a demonstrátori jogviszonnyal érintett félévben rendelkezzen aktív hallgatói jogviszonnyal;
 • rendelkezzen alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevéllel;
 • alapképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél hiányában rendelkezzen legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket;
 • ne álljon fegyelmi büntetés hatálya alatt.
 • A demonstrátori jogviszonyban állók maximális számát a dékán határozza meg azzal a megkötéssel, hogy adott félévben a demonstrátori jogviszonyban állók száma nem haladhatja meg a kar által a teljes idejű nappali tagozatos képzésekben oktatott hallgatók – ide értve más kar hallgatóit is – számának öt százalékát.

A demonstrátor feladata:

 • Közreműködés a tanszék oktatási és kutatási feladatainak végrehajtásában:
  • oktatásszervezési és kutatási szervezési feladatok (pl.: konferenciák szervezésében való részvétel, pályázatok előkészítése, TDK munka szervezése),
  • tanszéki tudományos kutatómunkában és tanszéken folyó tananyagfejlesztésben való közreműködés,
  • oktatástechnikai feladatok: elsősorban oktatási segédanyagok előkészítése, a kurzusok megtartásának háttérmunkálatai, honlap tartalmának frissítése, ZH felügyelet segítése és ZH javítás,
 • a tanszék adminisztrációs feladatainak ellátása,
 • közreműködés a tanszék és a hallgatók közötti kapcsolattartásban.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • egy rövid a szakmai életrajzot (amelynek részeként meg kell jeleníteni az utolsó félév eredményét, a görgetett tanulmányi átlageredményt és a nyelvismeretet is),
 • egy rövid motivációs levelet (a pályázat beadásának indoklását).

Az életrajz és a motivációs levél azt mutassa be elsősorban, hogy miért Ön a megfelelő jelölt. Például: korábbi oktatási tapasztalat (akár korrepetálás is), szakmai eredmények, nyelvtudás, TDK munka stb. A felmerülő kérdésekkel Szallerné Sereg Nikoletthez lehet fordulni (e-mail: sereg@finance.bme.hu). A jelentkezés során előnyben részesítjük azokat a hallgatókat, akik egyéb feladataik mellett aktívan részt tudnak venni a tanszék életében.

Jelentkezni csak elektronikusan lehet a sereg@finance.bme.hu e-mail címen.

Budapest, 2020. február 12.

Dr. Nemeslaki András
tanszékvezető egyetemi tanár