You are currently viewing Tanszékünk oktatóit a hallgatók is elismerik

Tanszékünk oktatóit a hallgatók is elismerik

A BME Szenátusának ünnepi ülésén kerül sor a Tiszteletbeli Doktorok avatására, a Neumann János Professzori cím átadására, a József Nádor Emlékérem, valamint más rangos egyetemi kitüntetések, többek között a Műegyetem Kiváló Oktatója cím adományozására.

A Műegyetem Kiváló Oktatója kitüntetésben azok az oktatók részesülhetnek – az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára –, akiket az általuk tartott kurzuson összesen legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepeltek. 2021-ben az elmúlt két félév oktatói vehették át a díjat dr. Józsa János rektortól, valamint Szili Ákostól, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökétől.

Külön örömünkre szolgál, hogy Karunkról dr. Böcskei Elvira egyetemi docens, tanszékvezető (Pénzügyek Tanszék); dr. Buzási Attila egyetemi docens (Környezetgazdaságtan Tanszék); és Póra András tanársegéd (Pénzügyek Tanszék) kapta meg a kitüntetést.

dr. Böcskei Elvira oktatási területe a számvitel és a kontrolling. Kutatásaiban a zöld és vezetői számvitellel, a gazdálkodó szervek jövedelmezőségének, hatékonyságának kontrolling szemléletű vizsgálatával, a pénzügyi számvitel szabályozásával foglalkozik. Oktatói tevékenysége során a számvitel, a pénzügyi kimutatások elemzése, a vezetői számvitel és a kontrolling területeken szerzett tudását adja át hallgatóinak. 

Dr. habil. Böcskei Elvira – tanszékvezető, habilitált egyetemi docens (Pénzügyek Tanszék)

dr. Buzási Attila óráin a környezetgazdálkodásról, a lokális fenntarthatósági programokról, a térségi gazdaságfejlesztésről, és a klímaváltozásról kaphatnak információt a hallgatók. Kutatásai a fenntarthatóság és klímaadaptáció, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás lehetőségei, városi fenntarthatóság, stratégiai tervezés és értékelés a klímaadaptáció vonatkozásában területekhez kapcsolódnak.

Dr. Buzási Attila – tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens (Környezetgazdaságtan Tanszék)

Póra András kurzusai a befektetések, a nemzetközi politikaelmélet és a pénzügytörténet témák köré szerveződnek. Kutatásai során az ország- és szuverénkockázatok, az államadósságkezelés, államcsődök, pénzügyi válságok és a tőzsde egyes jelenségeit vizsgálja.

Póra András – tanársegéd (Pénzügyek tanszék)

További információ: http://www.bme.hu/hirek/20210531/Reszletesen_meltatott_erdemeik_alapjan_Onok_kivivtak_Egyetemunk_elismereset_1

Az eredeti cikk elérhető: https://www.gtk.bme.hu/blog/a-muegyetem-kivalo-oktatoja-gtk-s-oktatok-a-dijazottak-kozott