Tanszékvezetés

Pénzügyek Tanszék a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) több korábbi tanszékének szakcsoportjaiból alakult 2005-ben. A Tanszék igen széles, sokrétű szakterületet tudhat magáénak, így a „Pénzügyek Tanszék” lényegében egy gyűjtőelnevezés. A Tanszék oktatási és kutatási területe lefedi mind a mikro- (vállalati, pénzintézeti és tőkepiaci), mind makro- (államháztartás, monetáris és nemzetközi) pénzügyi témacsoportokat. Az előbbiek mellett a Tanszék nagy hangsúlyt fektet a számviteli és kontrolling képzésre. Célitűzésünk, hogy korunk megatrendjeinek – digitalizáció és az azzal összefüggő adatgazdaság – pénzügyi aspektusait is kutassuk és oktassuk a klasszikus pénzügyi elméletek és módszertanok mellett.

Tanszékünk célja, hogy a BME-n más karokkal az oktatási és kutatási együttműködést minél szorosabbra fűzze, melyen keresztül a mérnöki hallgatók naprakész és szakmájuk szempontjából releváns pénzügyi képzéshez jutnak. A GTK hallgatók vonatkozásában oktatási célunk olyan közgazdászok képzése, akik elméleti és gyakorlati megközelítésben ismerik a gazdaság makro- és mikroszintű pénzügyi folyamatait, az alkalmazható pénzügyi módszereket, azok hatásait és korlátait. A fentiek mellett aktív szakmai kapcsolatok kialakítására törekszünk piaci szereplőkkel, különösen a pénzügyi piacok szakembereivel, valamint a fiskális és monetáris politika szakértőivel. Hangsúlyosnak gondoljuk az idegen nyelvi oktatás és a nemzetközi oktatási-kutatási együttműködések erősítését.

Fontosabb tantárgyaink a következők:

Üzleti gazdaságtan, Vállalati pénzügyek, Digitális gazdaságtan, Adatgazdaságtan, Makropénzügyek, Nemzetközi pénzügyek, Bankügyletek, Befektetések, Számvitel, Vezetői számvitel, Kontrolling, Üzleti tervezés, Gazdaságtörténet, Politikaelmélet, Pénzügyi matematika

Tanszékvezető: Dr. Nemeslaki András egyetemi tanár