Pénzügyi műhelytanulmányok

A Pénzügyi Műhelytanulmányok tudományos, szakmai, elmélet és/vagy gyakorlati eredményeket tartalmazó; nyilvános, mindenki által hozzáférhető; sorozat, amely a következő tudományterületekre terjed ki: pénzügyek, számvitel, gazdálkodás, közgazdaság, valamint jog és pénzügyek.

A kis- és középvállalati szektor Magyarországon

Magyarországon több mint 670 ezer KKV működik (ez 99 %-os lefedettséget jelent), amely az összes munkavállaló 70 %-át foglalkoztatja, több mint 1,9 millió alkalmazottat. A legégetőbb kihívások: az ügyfélszerzés, a képzett és tapasztalt munkaerő hiánya, termelési és bérköltségek, a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás, a piaci verseny, a szabályozási követelmények. A nyugat- és kelet-európai bérkülönbségek miatti elvándorlás következtében, Magyarországon jóval magasabb a képzett és tapasztalt munkaerő hiánya, továbbá az alacsonyabb jövedelmek miatt itthon nehezebb a fizetőképes ügy-félszerzés is. A rejtett gazdaság becsült mértékében hazánk az EU és V3 átlagnál is megközelítőleg 4 százalékponttal magasabb szinten áll.

A multinacionális vállalatok szerepe a gazdaságban és a munkaerőpiacon

A multinacionális vállalatok szerepe mindegyik nemzeti és így a globális gazdaságban jelentős. A szakirodalomban régóta tartó vita, hogy a nagyvállatoknak vagy pedig a kis- és középvállalkozásoknak köszönhető-e inkább a gazdasági növekedés, különösen, ha a függő, beszállító KKV-k magas arányát is figyelembe vesszük. A nagyvállalatok inkább pro-ciklikusak, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi üzleti ciklusok, konjunkturális ingadozások jobban érintik őket, mint a KKV-kat, és méretükből adódóan ez az érintett nemzetgazdaságokat is befolyásolja. A munkaerőpiaci helyzetük eredményeként jelentőst hatást gyakorolnak a foglalkoztatottságra, a munkanélküliségre és bérek színvonalára is.

A lakhatás megfizethetősége: lakbérek és albérletpiac

A biztonságos környezetben található, megfizethető és megfelelő lakhatás alapvető szükséglet és jog. E szükséglet kielégítése – amely nagy valószínűséggel csökkentené a szegénységet és a társadalmi kirekesztést – azonban még mindig hatalmas kihívás elé állít számos európai országot. A lakásbérlésnek ma Magyarországon két nagy hátránya van: a bizonytalanság és a magas ár. Tulajdonosi oldalról pedig a lakáskiadást sokan kockázatosnak és sok gonddal járó tevékenységnek érzik. Az albérletpiac szorosabb állami felügyelete egyébként Nyugat és Észak-Európában megszokott dolog.

A nyugdíjrendszer helyzete és finanszírozhatósága

A demográfiai folyamatok eredményeként, az elöregedő társadalmak egyik jelentős kihívása az időskori ellátás hosszútávú és fenntartható finanszírozhatóságának biztosítása. A magyar nyugdíjrendszer alapvetően stagnál, a politikai versengés is leginkább csak a jóléti korrekciókra fókuszál, elkendőzve a valódi és egyre inkább fenyegető veszélyeket. Az elemzés a következő témaköröket tárgyalja: jogszabályi és intézményi háttér, nyugdíjas demográfia, a nyugdíjak reálértéke, a nyugdíjrendszert érintő reformok és problémák (magánnyugdíjpénztárak, kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségek, korhatáremelés nyugdíjjárulék-alap plafon, egykulcsos személyi jövedelem), a nyugdíjak finanszírozhatósága és az intézményrendszer.

A pályakezdők munkaerőpiaci helyzete

A fiatalok és pályakezdők (15-29 éves korcsoport) helyzete kiemelten fontos egy ország jövője szempontjából. A hazai és uniós statisztikák alapján a Magyarországon több mint 1,7 millió fiatal él, ez a lakosság (9,9 millió) 17,1 %-a, akik közel egyharmada érintett a szegénység vagy kirekesztődés kockázata által, 13 %-uk pedig munkanélküli. A fiatalok és pályakezdők foglalkoztatása, munkaerőpiaci integrációja Magyarország és Európa jólétének kulcsfontosságú eleme. A fiatalok a készségek, a kreativitás és a dinamizmus fontos forrását képviselik. E tulajdonságok jobb kihasználása segíthetne az hazai és európai gazdaság növekedésében és versenyképességének növelésében.

Implications of the Financial Crisis on EU Retail Banking

The paper examines the possible implications of the financial crisis (2007-2009) on EU retail banking business. After an explanation of the origins of the crisis, the paper compares the ongoing crisis with the Great Depression from the macro and microeconomic side by using stylized facts. Although the depth of the crisis was similar to the Great Depression, the quick and determined joint actions of the fiscal and monetary authorities in the world seem to prevent the same outcomes. From the microeconomic point of view, the crisis is very similar to the Great Depression, although this banking panic was “wholesale” in spite of the retail banking panic in the 30’s. As a consequence of the crisis, the regulatory burden will increase, the paper evaluates the current regulatory suggestions and their business effects: increasing capital buffers, costs and lowering rates of returns. The short term strategic and operative implications show some kind of return to the core-banking business. The medium term will impose some challenges to large international banks – these challenges will be organizational and activity based as well (funding). In the long run, big universal banks with good deposit gathering capabilities and efficient operations could be the winners of this period, partially by moving East for the higher returns.

Monetáris politika

A pénzügypolitika, a gazdaság pénzügyeinek kormányzati szintű igazgatása három fő területet ölel fel. A monetáris politika a kamatlábak szabályozásán keresztül gyakorol hatást a gazdaságra. A fiskális politika a költségvetési bevételi (adók, járulékok, az állam vállalkozói tevékenységéből származó jövedelmek stb.) és kiadási tételein, a költségvetési egyenlegen, valamint az államadósság kezelésén keresztül befolyásolja a gazdasági folyamatokat. Végül a monetáris politikától esetenként elkülönítik a devizapolitikát – bár az gyakran ugyancsak a monetáris hatóság feladata –, amely az árfolyampolitikát, a gazdaság devizatartalékainak kezelését és általában a devizaműveleteket szabályozza.