Pénzügyi műhelytanulmányok

A Pénzügyi Műhelytanulmányok tudományos, szakmai, elmélet és/vagy gyakorlati eredményeket tartalmazó; nyilvános, mindenki által hozzáférhető; sorozat, amely a következő tudományterületekre terjed ki: pénzügyek, számvitel, gazdálkodás, közgazdaság, valamint jog és pénzügyek.

A KKV szektor Magyarországon

Magyarországon több mint 670 ezer KKV működik (ez 99 %-os lefedettsé- get jelent), amely az összes munkavállaló 70 %-át foglalkoztatja, több mint 1,9 millió alkalmazottat. A kis- és középvállalkozások (KKV) fogalmának meghatározását, fejlődésük támogatását a 2004. évi XXXIV. törvény szabá- lyozza, amely a 2003/361/EK rendelkezéseit emelte át. Eszerint azon szer- vezetek sorolhatók a kkv-k közé, amelyek összes foglalkoztatotti létszáma nem éri el a 250 főt, valamint éves nettó árbevételük 50 millió €-nál alacso- nyabb forintösszeg, vagy a mérlegfőösszegük legfeljebb 43 millió €-nak megfelelő forintösszeg.