Dr. habil. Vértesy László

Elérhetőségek

Beosztás Egyetemi adjunktus
Szobaszám QA333
Fogadóóra
Email vertesy@finance.bme.hu
Belső telefon
Weboldal
Végzettség
  • PhD Gazdálkodás- és szervezéstudományok (NYME, 2011)
  • PhD Állam- és jogtudomány (PPKE-KGRE, 2008)
Kutatási témák
  • Közgazdaságtan: makroökonómia, pénzügyi ágazatok, monetáris és fiskális politika, gazdasági konjunktúra
  • Jogtudomány: pénzügyi jog, bank- és kereskedelmi jog, közigazgatási jog
Oktatási terület
  • Pénzügyek, Makrogazdasági pénzügyek, Bankügyletek
  • Külgazdasági politika, Nemzetközi pénzügyek
  • Business law, Közigazgatás